Żłobki pozostają zamknięte do 26 kwietnia.

Szanowni Rodzice,

Ze względu na ogłoszony stan epidemii okres zamknięcia żłobka zostaje przedłużony do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Z poważaniem
Wiesława Nowosielska – Dyrektor Żłobka