Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Daj szansę”

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w ramach trwałości Projektu pt. „Daj szansę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Przeczytaj regulamin rekrutacji do projektu