Przedłużenie okresu zamknięcia żłobków do 24 maja.

Szanowni Rodzice

Ze względu na ogłoszony stan epidemii okres zamknięcia żłobka zostaje przedłużony do dnia 24 maja 2020 r.

Z poważaniem
Wiesława Nowosielska – Dyrektor Żłobka