Opłaty

Korzystanie ze żłobka jest odpłatne. Opłaty są ustalane przez Radę Miasta Krakowa. Obecnie miesięczna opłata wynosi 13% od aktualnie obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. Na tę chwilę jest to kwota 199 zł (od 01.01.2012).

Rodzice lub opiekunowie dziecka ponoszą także odpłatność za wyżywienie dziecka od dnia 01.11.2017r. 5,50 zł