Karta 3+

 

Krakowska Karta Rodzinna 3+

 

Pierwszeństwo w zapisach do żłobków samorządowych i zwolnienie z opłaty za żłobki

 

Rodziny posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ przyjmowane są do żłobka w pierwszej kolejności! Uchwała Rady Miasta Krakowa nr CXIII/1753/14 w sprawie zmiany uchwały nr VXI/163/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25.05.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków wprowadza zapis „Rodzice (opiekunowie prawni), którzy objęci są Krakowska Karta Rodzinna 3+ zwolnieni są z opłaty za pobyt dziecka w żłobku”

Rejestr żłobków samorządowych znajdą Państwo tutaj