Program adaptacyjny w naszym Żłobku

Adaptacja dziecka do nowego środowiska jest uzależniona od indywidualnych predyspozycji dziecka. Zazwyczaj okres adaptacyjny trwa około dwóch  tygodni. To czas, w którym dzieci poznają naszą placówkę i przyzwyczajają się do swoich opiekunów.

Przykładowy plan tygodnia adaptacyjnego:

Tydzień pierwszy:

1 dzień : pobyt dziecka z rodzicem około1 godziny. Zapoznanie się z nowym otoczeniem, opiekunkami, dziećmi.

2 dzień  : pobyt około 1 godziny, dziecko po raz pierwszy przebywa samodzielnie – bez rodzica w Żłobku (jeśli dziecko i rodzic są na to gotowi)

3 dzień : pobyt około 2 godzin

4 dzień  : pobyt do obiadu: rodzic przychodzi po dziecko po posiłku około godziny 12.00.

5 dzień  : pobyt do obiadu: rodzic przychodzi po dziecko po posiłku około godziny 12.00.

Tydzień drugi:

1 dzień  : pobyt do obiadu: : rodzic przychodzi po dziecko po posiłku około godziny 12.00

2 dzień  : pobyt na leżakowanie; rodzic przychodzi po dziecko po spaniu, około godziny 14.00.

3, 4, 5 dzień : dzieci zostają już na cały dzień.

Pamiętajmy o tym, że każde dziecko rozwija się indywidualnie i inaczej może reagować na zmiany, dlatego też przedstawiony powyżej przebieg adaptacji jest tylko przykładowy i może ulec zmianie.

Praca opiekuńczo- wychowawcza z dziećmi

Dbając o prawidłowy rozwój dziecka stosujemy plan wychowawczy, wykorzystując elementy takich metod jak:

– metoda zabaw kontaktowo- dotykowych ( np. ,, idzie rak” itp.)

–  metoda dowolności w zabawie ( zabawy indywidualne)

– metoda przemienności zabaw

– metoda stopniowania trudności

– metoda aprobaty i pochwały

– metody zabaw ruchowych

– metody odreagowania emocji przez zabawę ( np. zabawa cicho-głośno)