Artykuły

1 posta

Program adaptacyjny w naszym Żłobku

Adaptacja dziecka do nowego środowiska jest uzależniona od indywidualnych predyspozycji dziecka. Zazwyczaj okres adaptacyjny trwa około dwóch  tygodni. To czas, w którym dzieci poznają naszą placówkę i przyzwyczajają się do swoich opiekunów. Przykładowy plan tygodnia adaptacyjnego: Tydzień pierwszy: 1 dzień : pobyt dziecka z rodzicem około1 godziny. Zapoznanie się z nowym otoczeniem, opiekunkami, dziećmi. 2 dzień  : pobyt około 1 godziny, dziecko po raz pierwszy przebywa samodzielnie – bez rodzica w Żłobku (jeśli dziecko i rodzic są na to gotowi) 3 dzień : pobyt około 2 godzin 4 dzień  : pobyt do obiadu: rodzic przychodzi po dziecko po posiłku około godziny 12.00. 5 dzień  : pobyt do obiadu: rodzic przychodzi po dziecko po posiłku około godziny 12.00. Tydzień drugi: 1 dzień  : pobyt do obiadu: : rodzic przychodzi po dziecko po posiłku około godziny 12.00 2 dzień  : pobyt na leżakowanie; rodzic przychodzi po dziecko po spaniu, około godziny 14.00. 3, 4, 5 dzień : dzieci zostają już na cały dzień. Pamiętajmy o tym, że każde dziecko rozwija się indywidualnie i inaczej może reagować na zmiany, dlatego też przedstawiony powyżej przebieg adaptacji jest tylko przykładowy i może ulec zmianie. Praca opiekuńczo- wychowawcza z dziećmi Dbając o prawidłowy rozwój dziecka stosujemy plan wychowawczy, wykorzystując elementy takich metod jak: – metoda zabaw kontaktowo- dotykowych ( np. ,, idzie rak” itp.) –  metoda dowolności w zabawie ( zabawy indywidualne) – metoda przemienności zabaw – metoda stopniowania trudności – metoda aprobaty i pochwały – metody zabaw ruchowych – metody odreagowania emocji przez zabawę ( np. zabawa cicho-głośno)