Roczne Archiwa: R

12 postów

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Daj szansę”

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w ramach trwałości Projektu pt. „Daj szansę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Przeczytaj regulamin rekrutacji do projektu

Zapisy na dyżur wakacyjny w lipcu i deklaracje kontynuacji na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice W dniach od 1 czerwca do 10 czerwca 2020 r. Żłobek przyjmuje zapisy na dyżur wakacyjny w lipcu 2020 r. oraz deklaracje kontynuacji uczęszczania na rok szkolny 2020/2021. W lipcu, wg obecnych danych sanitarnych nadal będzie udostępnionych w żłobku tylko 36 miejsc dla dzieci, (po 12 miejsc w każdej grupie wiekowej). W przypadku większej liczby zgłoszeń niż posiadanych wolnych miejsc, pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci: Uczęszczające do projektu Daj Szansę Rodziców – Kadry medycznej Rodziców samotnie wychowujących dzieci Rodziców oboje pracujących Rodziców posiadających Krakowską Kartę 3+ lub Kartę N pozostałych Rodziców. Zarówno zgłoszenia kontynuacji uczęszczania na rok 2020/21, jak i zgłoszenia na dyżur wakacyjny w lipcu należy dokonać emailem na adres zlobek19@wp.pl. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia w okresie dyżuru wakacyjnego, będzie dostępna od 16 czerwca 2020 r. Z poważaniem Wiesława Nowosielska – dyrektor Żłobka Nr 19